Spojené Arabské Emiráty

PŘED CESTOU NA LETIŠTĚ

Na letišti se doporučujeme dostavit 3,5h před plánovaným odletem.
Při cestě na letiště berte v úvahu veškeré vstupní vlivy, které mohou cestu na letiště prodloužit, jako jsou například povětrnostní podmínky, nehody, výluky a další neplánované mimořádnosti. V případě zmeškání odbavení zájezd bez náhrad propadá. Před cestou na letiště si též zkontrolujte, že máte u sebe zejména cestovní doklady, potvrzení o bezinfekčnosti a další věci potřebné k odbavení.

Naše doporučení :
Pro cestující odlétající z Prahy doporučujeme se přihlásit k odběru pro konkrétní let, kde budete informováni dříve o check-in přepážkách, nebo případných změnách nástupní brány či zpoždění, během celého procesu odbavení až do odletu. Přihlášení, lze provést na stránkách letiště www.prg.aero / Přehled letů / Odlety / Vyhledání konkrétního letu / Hlídat / SMS notifikace. Hlídat svůj let, lze i přes mobilní aplikaci Letiště Praha. 

ODBAVENÍ/CHECK-IN

Odbavení na letišti v Praze (PRG) probíhá na terminálu T1, v Budapešti (BUD) na terminálu 2B.
Dle předpisů se jedná o dálkový let, proto odbavení začíná 3h před odletem a končí 60 min. před plánovaným odletem.

Čas odbavení nelze ze strany CK ovlivnit.
V případě, že se nestihnete na odbavení dostavit včas, letenka propadá a nelze změnit.

Na přepážce odbavení (Check-in), předložíte pracovníkovi své cestovní doklady (případně vízum), COVID deklaraci (očkování/test) spolu s potvrzením k letu a svá zavazadla. Pracovník odbavení zkontroluje platnost a splnění vstupních podmínek, zváží zavazadla, přidělí Vám sedadlo a vytiskne palubní vstupenku, spolu s kontrolním ústřižkem od zavazadel (palubní vstupenku a ústřižek si důkladně uschovejte pro případnou reklamaci zavazadel).

Ještě jednou prosíme a doporučujeme se k samotnému odbavení dostavit včas (3,5h), zkuste se odbavit, prosím, mezi prvními cestujícími. Naše bohatá praxe a zkušenosti opravdu hovoří, že jen včasné odhalení problému, může zamezit případnému problému s odbavením. Velmi často se stává, že má cestující např. problém s doklady/ PCR testem, jeho potvrzením anebo případně si klient nevšiml chyby v rezervaci. V případě opravdu včasného odhalení, má klient ještě možnost si např. doklady nechat přivést, nebo zajistit expresní test na letišti apod. Bohužel, jedná se o častý jev, kdy toto klienti berou na lehkou váhu a nevěnují pozornost, které mohou zapříčinit další zbytečné náklady za zmeškání letu.

ZAVAZADLA

Příruční zavazadlo 1 ks 7 kg 55 x 38 x 20 cm
Zavazadlo k odbavení 1 ks 20 kg 75 x 55 x 35 cm

Výše uvedené rozměry platí pro let s leteckou společností flydubai.
V případě, že váš let operuje jiná letecká společnost, budete mít konkrétní váhy/rozměry na potvrzení letecké společnosti.

Váš let se řídí se přepravními podmínkami dopravce. Důkladně se před odletem seznamte s podmínkami dopravce, vč. transportu zakázaných látek, tekutin a předmětů v příručním nebo odbaveném zavazadle, cestování se zdravotním omezením, cestování v těhotenství, poplatky dopravce, apod.

Přepravní podmínky dopravce naleznete na www.flydubai.com
Všeobecná mezinárodní pravidla o zakázaných předmětech naleznete na www.prg.aero / www.bud.hu / www.dubaiairports.ae /
V případě, že cestující nebude akceptovat přepravní podmínky, může být vyloučen z přepravy.

PASOVÁ KONTROLA

Po absolvování odbavení na své odbavovací přepážce se, prosím, přesuňte k pasové kontrole.
Zde budete požádáni o cestovní doklady a palubní vstupenku k „autorizaci“ ke vstupu do bezcelní zóny. Po kontrole budete vpuštěni do neveřejné části letiště. Zde můžete volný čas při čekání využít k nákupům v tzv. Duty Free obchodech. Doporučujeme první nalézt svoji nástupní bránu (GATE) a následně se věnovat ostatním aktivitám, neustále však nezapomeňte sledovat světelnou tabuli pro případnou změnu nástupní brány (GATE) nebo další provozní změny dopravce. 

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA/NÁSTUP

Před vstupem prostoru nástupní brány (GATE), budete muset podstoupit bezpečnostní kontrolu.
Pracovník letiště, provede RTG sken vašich příručních zavazadel, zda neobsahuje zakázané předměty, jako jsou tekutiny nad povolený limit, zbraně, narkotika, výbušniny apod. Cestující následně bude vyzván k přechodu kontrolního detekčního rámu. Na bezpečnostní kontrolu se dostavte s časovým předstihem, ještě před oficiálně plánovaným nástupem do letadla (na bezpečnostní kontrole se zpravidla tvoří fronty) a čas na letence "Boarding Time" je skutečně očekávány nástup již do samotného letadla. 

Nástup do letadla (Boarding) většinou začíná 30-20 minut před plánovaným odletem (správný čas na palubní vstupence). Zde budete vyzváni znovu k předložení cestovního dokladu a palubní vstupenky, při vstupu na palubu letadla, budete požádáni i od palubního personálu o předložení ústřižku palubní vstupenky znovu, který slouží personálu pro kontrolu a zároveň Vás nasměruje ke správnému sedadlu v letadle. V případě, že se nedostavíte k nástupu včas, bude vám odepřen nástup na palubu, bez nároku na kompenzaci. 

Více o bezpečnostní kontrole a nedovolených předmětech na:
Letiště Praha : www.prg.aero / Letiště Budapešť : www.bud.hu

NA PALUBĚ

Po kontrole počtu cestujících a uzavření dveří letadla bude prezentována bezpečnostní demonstrace nouzových postupů, v případě, že by se stala neočekávaná bezpečnostní situace a ohrožení letu. Tento postup je pro všechny letecké společnosti povinný a musí seznámit cestující s postupy. Věnujte zvýšenou pozornost této prezentaci, i když neletíte poprvé, tak každá letecká společnost nebo typ letadla může mít rozdílné bezpečnostní postupy. V každém sedadle je umístěna obrazovka se zábavným systémem s hry, videi a hudbou, některá letadla jsou vybavena i standardním Wi-Fi připojením, můžete tak stále zůstat online se svými přáteli, sledovat oblíbený film, youtube, poslouchat hudbu, nebo si vyřizovat pracovní e-maily. Tyto služby, lze zakoupit přímo na palubě. Až do výstupu z letadla, vždy respektujte pokyny palubního personálu.

Během letu není zajištěné občerstvení.
Teplé občerstvení, lze objednat v portálu flydubai přes webové stránky dopravce (250 Kč osoba/směr)* nebo přes svého prodejce, kde byl zájezd zakoupen za (300 Kč /osoba/směr). Jídlo se musí rezervovat a zaplatit do 24h před plánovaným odletem. Na palubě jsou k dispozici jen lehké, studené snacky (brambůrky, oříšky a nápoje apod.). *Dle aktuálního kurzu.

PŘÍLET/IMIGRAČNÍ KOTROLA

Po příletu vystoupíte z letadla přes nástupní most nebo autobusem do terminálu 3. Po výstupu do prostoru terminálu pokračujte dle světelných tabulí „Baggage Reclaim“ které vás nasměrují na pasovou kontrolu a následně výdej zavazadel. Letiště je poměrné rozměrné, takže se nelekejte větších vzdáleností. 

První budete absolvovat vstupní imigrační kontrolu. Připravte si svůj cestovní pas, vyčkejte, až na vás přijde řada. Imigrační úředník vás po výzvě požádá o sken obličeje, nebo třeba i odevzdání otisků prstů, mohou položit i dodatečné otázky. Imigrační úředník následně rozhodně o vašem vstupu do země. Po úspěšném absolvování imigrační vstupní kontroly, bude ihned následovat po příletová kontrola příručních zavazadel, zde vložíte svá zavazadla na pás do RTG zařízení, kde bude provedena kontrola a detekce, zda do země nedovážíte zakázané předměty. Po této proceduře se dostanete do příletové haly, kde podle světelné tabule (vašeho čísla letu a destinace) naleznete číslo zavazadlového pásu, kde si budete moci vyzvednout svá zavazadla. Po jejich vyzvednutí se pokračujte dále k východu, kde na vás bude čekat delegát/místní zástupce, který vás přivítá a nasměruje do transferu. *V případě, že bude vaše zavazadlo poškozené nebo ztraceno ihned vyhledejte informační přepážku a situaci oznamte, kontaktujte i neprodleně delegáta kvůli odjezdu transferu. 
 

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Našim klientům, kteří plánují převoz nebo dovoz rizikových výrobků, zejména podléhající spotřební dani, jako jsou cigarety, alkohol, hotovost nebo nová elektronika, doporučujeme se důkladně seznámit s množstevními limity při přepravě do/z destinace. Nadlimitní převoz, může podléhat dodatečnému zdanění. Bližší informace o podmínkách, limitech a pravidlech pro vývoz/dovoz zboží naleznete na stránkách finanční správy/celního úřadu. Více na https://www.celnisprava.cz

Osobní věci podléhají na hranicích celní kontrole. Zakázán je dovoz výrobků z vepřového masa, pornografických či erotických materiálů (týká se videozáznamů, knih a časopisů) a materiálů, které by mohly být považovány za pomůcky pro šíření jiného než muslimského náboženství. Bezcelně je možno dovézt do emirátu Abu Dhabi cigarety v hodnotě do 2.000 AED/400 ks, doutníky v hodnotě do 3.000 AED, 2 kg tabáku, 4 litry alkoholu/24 plechovek piva (pouze nemuslimové a pouze letecky), a dary, vč. parfémů, v hodnotě do 3.000 AED. V případě vstupu do země prostřednictvím letiště v Dubaji lze bezcelně dovézt 400 ks cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 500 g tabáku, 4 litry alkoholu či 2x24 plechovek piva a dary v hodnotě do 3.000 AED. Dovoz alkoholu je zcela zakázán do emirátu Sharjah

Zakázán je dovoz či průjezd přes SAE (včetně tranzitu na letišti) se zbraní, střelivem (včetně prázdné munice), pomůckami pro tělesnou ochranu typu neprůstřelných vest a dalšími pomůckami jako čistící souprava ke zbrani, opasek s pouzdrem na zbraň, pouta a další vojenský či policejní materiál. Dovoz či tranzit zmíněných předmětů je povolen pouze na základě zvláštní licence Ministerstva vnitra SAE. Převážení např. prázdné nábojnice do vzduchovky může být potrestáno v lepším případě vysokou pokutou, v horším pak odnětím svobody o délce minimálně 6 měsíců nepodmíněně. Zvláštní licenci vyžaduje dovoz technického vybavení jako jsou satelitní telefony, odposlouchávací a nahrávací zařízení, vysílačky, apod.

Striktně je zakázán dovoz narkotik. Letiště jsou vybaveny citlivými přístroji na indikaci i minimálního množství drog. Při zjištění byť nepatrného množství drogy u cestujícího hrozí soud za držení omamných prostředků, přičemž minimální sazba za tento delikt je v SAE odnětí svobody na čtyři roky nepodmíněně. Přítomnost omamné látky v krvi je hodnocena jako její držení. Přísné tresty se týkají též držení marihuany či umělých směsí, např. Spice. Licenci vyžaduje dovoz pesticidů.

Do SAE je zakázán dovoz některých léků, které jsou v ČR běžně dostupné. Doporučujeme proto před cestou nahlédnout do aktuálního seznamu zakázaných léků a opatřit si včas v ČR povolenou alternativu zakázaného léku či požadovanou lékařskou dokumentaci pro jeho dovoz (úředně ověřenou kopii předpisu, potvrzení Ministerstva zdravotnictví ČR, že uživatel léku jej má v držení legálně a pouze pro osobní potřebu). V případě nejasností či za účelem ověření možnosti dovozu konkrétního léku se lze informovat na telefonním čísle: +971-2-6313 742 (Drug Control Department) či emailech: ah.osman@moh.gov.ae, mvashokan@moh.gov.ae. 

V případě dovozu či vývozu finanční hotovosti přesahující hodnotu 10.000,- EUR je na hraničních přechodech SAE zákonná povinnost deklarovat tuto skutečnost při pasové, bezpečnostní a celní kontrole, a to písemnou formou i ústním oznámením předem a bez vyzvání. Nedodržením této povinnosti se cestující vystavuje riziku trestního stíhání a konfiskace příslušné finanční hotovosti. Povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt v SAE nejsou zavedeny.

Zdroj : https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/spojene_arabske_emiraty/cestovani/index.html

.

VYZVEDNUTÍ NA LETIŠTI/TRANSFER

Ve veřejné části příletové haly, vás vyzvedne zástupce delegát nebo jeho (místní) zástupce, který bude označen naším a partnerským logem, předá vám příletovou obálku s nabídkou výletů a časem informační schůzky. Následně vás bude zástupce delegovat na příslušný transfer, který vás zaveze až do hotelu.

Kontakt na zástupce/delegáta bude zaslán společně s odbavením k letu 7 dní před odletem.

UBYTOVÁNÍ

Klienti, kteří využívají pro let do Emirátů noční přelet, a tráví celou noc v letadle, jim za tuto dobu není účtována noc v ubytování. Z tohoto důvodu jsou klienti ubytováni až v odpoledních hodinách a od té doby mohou začít též oficiálně čerpat služby. Z tohoto důvodu se u nás zobrazují zájezdy např. 8 dní / 6 nocí. 

Standardní čas ubytování je mezi 13-16h (dle hotelu).
Hotel též může klienty ubytovat dříve, avšak nelze toto garantovat ani vyžadovat, je to pouze dobrá vůle hotelu.
Do této doby si mohou klienti ponechat zavazadla na recepci a po domluvě s hotelem např. využívat bazén, pláž nebo navštívit město.

Klienti, kteří mají zájem o okamžité ubytování lze zařídit službu „Early Check-in“, tato služby je zpoplatněna, výše poplatku se opět liší, dle podmínek hotelu ve většině případech se poplatek pohybuje mezi 50 až 100% z ceny pokoje za 1 noc.

Upozornění: Většina dražších a luxusnějších hotelů požaduje od klientů depozit (kterým kryje dodatečnou útratu v hotelu). V případě, že depozit budete hradit kreditní kartou, bude částka „blokována“ a po ukončení pobytu odblokována, v případě platby v hotovosti např. v USD/EUR může hoteliér vrátit pouze místní měnu.

Ve Spojených arabských emirátech se též platí pobytová taxa.

3* hotel - 10 AED pokoj/noc
3*+ a 4* hotel - 15 AED pokoj/noc
4*+ a 5* hotel - 20 AED pokoj/noc

U většiny hotelů, lze platit i v USD nebo platební kartou.
Tato taxa není zahrnutá v ceně zájezdu, její výše určuje dle počtu hvězdiček daného ubytování a platí se na recepci první den.

I když se to v Emirátech stává zřídka, v případě, že po ubytování se v hotelu, zjistíte nějaké nedostatky v kvalitě svého ubytování, kdy nemusí být pokoj například řádně uklizen nebo nebude odpovídat standardům ubytování, neprodleně událost oznamte na recepci a delegátovi, a požádejte o nápravu, nebo v krajních případech o změnu pokoje.

COVID–19

ODLET DO DESTINACE

1) Před cestou se ujistěte, že máte cestovní pojištění s mezinárodním krytím, které kryje výlohy na COVID-19.
     Pojištění s výlohami na onemocnění COVID-19 je pro vstup povinné.

2) Aktuálně pro návštěvu Emirátů není potřeba test ani potvrzení o očkování.

PŘED ODLETEM ZPĚT

1) Aktuálně návrat při letu do České Republiky, Slovenska nebo Maďarka není potřeba test ani potvrzení o očkování.
    Podmínky návratu na jednotlivá letiště a cílové destinace si ověřte před odletem případně s delegátem.


LETECKÉ SPOLEČNOST
Letecká společnost flydubai aktuálně nemá stanové speciální podmínky a řídí se pravidly cílově destinace.
Letecká společnost doporučuje nošení roušek na palubě letadla. (pouze doporučení).


COVID OPATŘENÍ V DESTINACI
Ve Spojených arabských emirátech, již není k 08.11.2022 není povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorách, výjimkou zůstávají nemocnice.

OSTATNÍ
Tyto informace mají pouze předběžný informační charakter a každý je povinen si informace ověřit před vstupem do země. Podmínky vstupu/návratu a nebo restrikce v destinaci se mohou kdykoliv změnit i v den příletu/odletu. Veškeré podmínky vstupu je třeba si ještě následně před svým odletem překontrolovat na oficiálních webech úřadů.

U klientů (zejména se týká občanů SR), kteří využívají pro svůj odlet a přílet letiště v Budapešti, si musí ověřit i podmínky vstupu a návratu do Maďarska, jakožto místo odletu a příletu, a zároveň + vstupní podmínky do země dalšího vstupu (SR).

Pro vstup do Emirátů :
https://www.visitdubai.com/en/coronavirus-advisory

Podmínky dopravce flydubai:
https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19

Pro návrat do Česka
https://covid.gov.cz

Pro návrat do Maďarska
https://visithungary.com/

Pro návrat na Slovensko
https://korona.gov.sk/

Popis destinace

Ramadán v roce 2024: 10.3. - 08.4.2024 - servis během Ramadánu může být omezen, například stravováni pouze v uzavřených restauracích

V celém SAE neustále probíhá výstavba nových hotelů, promenád atd. Okolí hotelů může být touto skutečností ovlivněno.

 • nádherné písečné pláže, kvalitní hotely
 • výhodné nákupy, možnosti zábavy
 • špičková golfová hřiště s moderním vybavením a zázemím
 • synonymum exotiky minulých století v moderním balení
 • nejbližší exotika, přitom velmi bezpečná i pro malé děti
 • možnost přímých letů z Prahy a Vídně do Dubaje nebo Abu Dhabi

Představíte-li si luxusní výškové hotely, zelené parky přecházející v nekonečnou poušť s jemným pískem a rozsáhlé komplexy úředních budov s bohatě zdobenými mešitami ve své blízkosti, pak právě vidíte Spojené arabské emiráty. Tato země ležící u břehů Perského zálivu vznikla teprve roku 1971 sloučením sedmi bývalých nezávislých emirátů - Abu Dhabi, Dubaj, Sharjah, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Ajman a Fujairah. Protože cestovní ruch je zde po ropném průmyslu nejvýznamnějším odvětvím hospodářství, naučili se místní obyvatelé, ač přísní vyznavači islámu, tolerovat zvyky cizinců. Neexistuje tady prakticky žádná zločinnost. Emiráty se vedle nádherných písečných pláží proslavily u turistů jako vyhlášené místo nákupů. Oázu nakupování představují jak obří klimatizované budovy, tak tradiční tržnice s nabídkou exotického koření či zlata. Každý z návštěvníků by měl zavítat do nejnovějšího a největšího nákupní centra mimo USA – Mall of Emirates, kde se mj. nachází lyžařský svah. Opomenout nelze ani novou část Dubaje, která vyrostla v posledních 3 letech v okolí nejvyšší budovy světa Burj Khalifa. Můžete zde vyjet téměř až do nebe a kochat se výhledem na celé město a okolí. Pro podvečer se hodí zhlédnutí hudební fontány, největší na světě, zabruslení si na ledové ploše či obdivování mořských živočichů v obrovském akváriu v sousedním nákupním centru. Volný čas při vaší dovolené v Dubaji a dalších emirátech ovšem můžete strávit také na golfových hřištích, velbloudích závodech či nezapomenutelném pouštním safari. Naše zájezdy do Dubaje a dalších emirátů nabízí nezapomenutelnou dovolenou pro každého.

Dubaj

 • nejvyšší budova světa Burj Khalifa s úžasným výhledem na celé město a okolí
 • proslulá pláž Jumeirah s nejluxusnějšími hotely
 • moderní nákupní centra včetně Mall of Emirates a Dubai Mall
 • Gold Souk (Zlatý trh), Spice Souk (trh s kořením)
 • zábava pro všechny – aquaparky, delfinárium, ZOO, golfová hřiště, lední kluziště, indoor lyžařský resort
 • zábavní parky - IMG, Green Planet, Motion Gate, Bollywood, LegoLand

Abu Dhabi

 • krásné písečné pláže s bílým pískem
 • závody formule 1 na Yas Marina Circuit
 • zábavní park Ferrari World s nejrychlejší horskou dráhou na světě a nově otevřený aquapark Water World

Sharjah

 • tzv. suchý emirát – nepodávají se zde alkoholické nápoje
 • klidnější místo s pěknými plážemi, výhodou je blízkost Dubaje

Ajman

 • nejmenší ze všech emirátů ležící mezi Sharjah a Ras Al Khaimah
 • žádný okázalý luxus, ale naopak možnost poznat běžný život v arabském světě

Ras Al Khaimah

 • ideální místo pro klidnou plážovou dovolenou
 • golfové resorty pro golfové nadšence i zkušené hráče

Fujairah

 • bohatý podmořský život lákající k potápění a šnorchlování
 • luxusní hotely poskytující veškerý komfort pro klidnou dovolenou

Umm Al Quwain

 • žádná rušná turistická střediska a přeplněné pláže
 • hotely pro náročné i méně náročné klienty

Průměrné teploty

 IIIIIIIV VI VII VIII IX XI XII 
vzduch  23232731 36 38 39 39 38 34 30 25 
voda 21222325 26 28 28 29 29 26 24 22 

Víza, vstupní formality, zastupitelský úřad

Od 22.3.2014 jsou občanům ČR a SR udělována víza pro pobyt do 30 dnů zdarma na letišti po příletů do Emirátů.
Pro vstup do země je potřeba mít platný cestovní pas, který po ukončení pobytu má stále min. platnost delší než 6 měsíců. 

Velvyslanectví Abu Dhabí:
Marina Village- Villa A09, Breakwater Area, Abu Dhabí
P.O.BOX 27009

Měna a kurzy

1 AED (dirham) = cca 6.95 CZK

Doprava

Na zájezdy do Dubaje resp. Abu Dhabi létáme z Prahy a Vídně na pravidelných linkách nebo charteru. Obsazenost letů se mění každým okamžikem. Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Pokud je tato třída obsazena, nabídneme jiný nejbližší možný termín odletu či zkalkulujeme nabídku dle aktualní ceny letenky ve Vámi požadovaném termínu. Doporučujeme včasnou rezervaci.
Informujte se u nás na možnost zajištění stopover programu v Emirátech, pokud chcete při letu do některé z jiných našich destinací přerušit vaši cestu v Dubaji!

Časový posun

2 hodiny dopředu během léta, 3 hodiny během zimy

Zdravotní péče, očkování, hygiena

Není povinné, pouze je doporučeno očkování proti virové hepatitidě typu A a břišnímu tyfu, kontaktujte odborníky před rezervací dovolené.

Popis letovisek

ABU DHABI
Hlavní město Spojených arabských emirátů, úchvatné Abu Dhabi, leží na březích Perského zálivu v centrální části země. Na jeho severozápadním okraji bylo vybudováno mezinárodní letiště, od nějž vedoucí dálnice míří do necelých 150 kilometrů vzdálené Dubaje. Metropole se rozrůstá na ostrovech mimořádně členitého mořského pobřeží, které směrem do vnitrozemí rychle přechází v rozpálenou Arabskou poušť.

AJMAN
Nejmenší ze Spojených arabských emirátů Ajman a jeho metropole stejného jména se nachází severním směrem od Dubaje. V podstatě může být již považována za její předměstí, vždyť od mezinárodního dubajského letiště je vzdálená zhruba 20 kilometrů a zástavbou tvoří i spolu se sousedním Sharjahem jednu ucelenou aglomeraci. Ajmanské pobřeží lemuje začínající Hormuzský průliv a z vnitrozemí se na město tlačí rozžhavená Arabská poušť.

DUBAI
Jestli lze o některém městě říci, že symbolizuje budoucnost, pak je to určitě Dubaj. Metropole stejnojmenného emirátu a zároveň nejlidnatější sídlo Spojených arabských emirátů se bouřlivě rozvíjí. Zdejší mezinárodní letiště je jedním z největších a nejrušnějších na světě.

Dovolená v Dubaji je jedinečným zážitkem pro všechny milovníky futuristických megalopolí s ohromným počtem možností zábavy a poznání. Je přitom jedno, strávíte-li ji v ubytovacím komplexu na pláži, ve stylovém boutique hotelu blízko nákupního centra či v klasickém city hotelu. Kosmopolitní, moderní, stylová, luxusní a především extrémně bohatá, taková je Dubaj.

FUJAIRAH
Oblíbené rekreační středisko Fujairah se nachází na východním pobřeží Spojených arabských emirátů u Ománského zálivu. Z druhé, západní strany je oblast před žhnoucí Arabskou pouští chráněna rozsáhlým pohořím Hajar. Asi 20 kilometrů na jih se táhne hranice s Ománem, stejně daleko severně leží ománská exkláva Madha. S Dubají je letovisko propojeno dálnicí, se zbytkem světa mezinárodním letištěm.

RAS AL KHAIMAH
Břehy jednoho ze sedmi Spojených arabských emirátů, Ras Al Khaimahu, jsou omývány vodami Perského zálivu v úseku, kde se již výrazně zužuje do Hormuzského průlivu. Jedná se o jedno z nejseverněji položených míst SAE. Z jeho stejnojmenné metropole to je kousek k ománským hranicím (enkláva Madha), díky dálnici není daleko ani aglomerace Dubaje. Spojení se světem zajišťuje mezinárodní letiště.

UMM AL QUWAIN
Emirát Umm Al Quwain i jeho stejnojmenné hlavní město leží severně od Dubaje, v oblasti Spojených arabských emirátů přiléhající k začátku Hormuzského průlivu. Jedná se o poměrně rovinatý region s velice členitým pobřežím a nízkým počtem obyvatelstva (pouhých 70 tisíc). Dále na sever se táhne poloostrov Musandam, z větší části patřící Ománu. Nejbližší mezinárodní letiště jsou v provozu v Sharjahu a v Dubaji.

SHARJAH
Metropole stejnojmenného emirátu Sharjah je třetím největší i nejlidnatější v celých Spojených arabských emirátech. Nachází se na březích Perského zálivu, v místech, kde se již pomalu začíná zužovat do Hormuzského průlivu. Na severní straně sousedí s Ajmanem a na jižní s Dubají, s nimiž společně vytvářejí jednu rozsáhlou aglomeraci. Město disponuje vlastním mezinárodním letištěm, za nímž již začíná Arabská poušť. Kvalitní dálniční síť jej propojuje s ostatními regiony SAE.Address Beach Resort - Spojené Arabské Emiráty

Address Beach Resort

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
Raňajky
Další termíny od 1 085
Al Hamra Residence - Spojené Arabské Emiráty

Al Hamra Residence

  Spojené Arabské Emiráty  Ras Al Khaimah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 836
Al Hamra Village - Spojené Arabské Emiráty

Al Hamra Village

  Spojené Arabské Emiráty  Ras Al Khaimah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 762
Aloft Palm Jumeirah - Spojené Arabské Emiráty

Aloft Palm Jumeirah

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 733
Amwaj Rotana Jumeirah Beach - Spojené Arabské Emiráty

Amwaj Rotana Jumeirah Beach

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 721
Anantara The Palm Dubai Resort - Spojené Arabské Emiráty

Anantara The Palm Dubai Resort

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Polpenzia
Další termíny od 946
Atlantis The Palm - Spojené Arabské Emiráty

Atlantis The Palm

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Polpenzia
Další termíny od 1 301
Atlantis The Royal - Spojené Arabské Emiráty

Atlantis The Royal

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 1 485
BM Beach Resort - Spojené Arabské Emiráty

BM Beach Resort

  Spojené Arabské Emiráty  Ras Al Khaimah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 745
Canopy by Hilton Dubai Al Seef - Spojené Arabské Emiráty

Canopy by Hilton Dubai Al Seef

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 628
Centara Mirage Beach Resort Dubai - Spojené Arabské Emiráty

Centara Mirage Beach Resort Dubai

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 774
Citymax Hotel Al Barsha at the Mall - Spojené Arabské Emiráty

Citymax Hotel Al Barsha at the Mall

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 703
Citymax Hotel Bur Dubai - Spojené Arabské Emiráty

Citymax Hotel Bur Dubai

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 659
DoubleTree by Hilton Dubai M square Hotel & Residences - Spojené Arabské Emiráty

DoubleTree by Hilton Dubai M square Hotel & Residences

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 692
DoubleTree by Hilton Hotel & Residences Dubai Al Barsha - Spojené Arabské Emiráty

DoubleTree by Hilton Hotel & Residences Dubai Al Barsha

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 627
DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - Spojené Arabské Emiráty

DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island

  Spojené Arabské Emiráty  Ras Al Khaimah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 942
Dukes The Palm - Spojené Arabské Emiráty

Dukes The Palm

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 779
Emirates Palace - Spojené Arabské Emiráty

Emirates Palace

  Spojené Arabské Emiráty  Abu Dhabi

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 1 427
Fairmont Ajman - Spojené Arabské Emiráty

Fairmont Ajman

  Spojené Arabské Emiráty  Ajman

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 726
Fairmont Fujairah Beach Resort - Spojené Arabské Emiráty

Fairmont Fujairah Beach Resort

  Spojené Arabské Emiráty  Fujairah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 931
Fairmont The Palm - Spojené Arabské Emiráty

Fairmont The Palm

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Polpenzia
Další termíny od 919
Hampton By Hilton Marjan Island - Spojené Arabské Emiráty

Hampton By Hilton Marjan Island

  Spojené Arabské Emiráty  Ras Al Khaimah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 866
Hyatt Place Dubai Al Rigga - Spojené Arabské Emiráty

Hyatt Place Dubai Al Rigga

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 621
Ibis Styles Dubai Jumeirah - Spojené Arabské Emiráty

Ibis Styles Dubai Jumeirah

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 608
InterContinental Fujairah Resort - Spojené Arabské Emiráty

InterContinental Fujairah Resort

  Spojené Arabské Emiráty  Fujairah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 1 472
InterContinental Ras Al Khaimah Resort Mina Al Arab & Spa - Spojené Arabské Emiráty

InterContinental Ras Al Khaimah Resort Mina Al Arab & Spa

  Spojené Arabské Emiráty  Ras Al Khaimah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 1 031
JA Ocean View Hotel - Spojené Arabské Emiráty

JA Ocean View Hotel

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 753
Jumeirah Beach Hotel - Spojené Arabské Emiráty

Jumeirah Beach Hotel

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 1 061
JW Marriott Marquis Dubai - Spojené Arabské Emiráty

JW Marriott Marquis Dubai

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 713
Marina Byblos Hotel - Spojené Arabské Emiráty

Marina Byblos Hotel

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 676
Miramar Al Aqah Beach Resort - Spojené Arabské Emiráty

Miramar Al Aqah Beach Resort

  Spojené Arabské Emiráty  Fujairah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 917
Mövenpick Resort Al Marjan Island - Spojené Arabské Emiráty

Mövenpick Resort Al Marjan Island

  Spojené Arabské Emiráty  Ras Al Khaimah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 1 159
NH Collection Dubai The Palm - Spojené Arabské Emiráty

NH Collection Dubai The Palm

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 737
Nikki Beach Resort & Spa Dubai - Spojené Arabské Emiráty

Nikki Beach Resort & Spa Dubai

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 1 011
One&Only Royal Mirage (Arabian Court) - Spojené Arabské Emiráty

One and Only Royal Mirage (Arabian Court)

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Polpenzia
Další termíny od 1 734
Radisson Beach Resort Palm Jumeirah - Spojené Arabské Emiráty

Radisson Beach Resort Palm Jumeirah

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 754
RIU Dubai - Spojené Arabské Emiráty

RIU Dubai

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 925
Rixos Bab Al Bahr - Spojené Arabské Emiráty

Rixos Bab Al Bahr

  Spojené Arabské Emiráty  Ras Al Khaimah

Letecky
- Ultra All Inclusive
Další termíny od 1 036
Rixos Premium Dubai - Spojené Arabské Emiráty

Rixos Premium Dubai

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 953
Rixos Premium Saadiyat Island - Spojené Arabské Emiráty

Rixos Premium Saadiyat Island

  Spojené Arabské Emiráty  Abu Dhabi

Letecky
- Ultra All Inclusive
Další termíny od 1 330
Rixos The Palm Hotel & Suites - Spojené Arabské Emiráty

Rixos The Palm Hotel & Suites

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Ultra All Inclusive
Další termíny od 1 363
Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa - Spojené Arabské Emiráty

Sofitel Dubai The Palm Resort and Spa

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 991
The Cove Rotana Resort - Spojené Arabské Emiráty

The Cove Rotana Resort

  Spojené Arabské Emiráty  Ras Al Khaimah

Letecky
- All Inclusive
Další termíny od 1 134
The Retreat Palm Dubai - Spojené Arabské Emiráty

The Retreat Palm Dubai

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 906
TRYP by Wyndham Dubai - Spojené Arabské Emiráty

TRYP by Wyndham Dubai

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Raňajky
Další termíny od 638
W Dubai The Palm - Spojené Arabské Emiráty

W Dubai The Palm

  Spojené Arabské Emiráty  Dubaj

Letecky
- Polpenzia
Další termíny od 1 343
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah - Spojené Arabské Emiráty

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah

  Spojené Arabské Emiráty  Ras Al Khaimah

Letecky
- Polpenzia
Další termíny od 1 014